Η αυλή του σχολείου μας

              Το  πρόγραμμα  αυτό  άρχισε  αυτή την σχολική  χρονιά στο  σχολείο  και  αφορά

              την  διαμόρφωση  του  εξωτερικού  χώρου  του  σχολείου  από  τους  Μαθητές σε

              συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και το Δήμο της περιοχής. Ακόμα στοχεύει στην

              ευαισθητοποίηση των Μαθητών σε θέματα όπως η προστασία του Περιβάλλοντος.

                                                            

               Ήδη στις 16/05/2002 οι μαθητές φύτεψαν 20 μικρά φυτά στον προαύλιο χώρο 

               του σχολείου.

                                                                                                                   (πίσω)